Dokument

Nedan finner du dokument som kan vara viktiga att känna till.

Årsredovisningen är en sammanställning av föreningens verksamhet under ett år.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Lägenhetsnummer

Fastighetsägare har skyldighet att informera boende om deras lägenhetsnummer. Kommunen håller ett register aktuellt över fastighetens lägenhetsnummer.
Ladda ned>>

Stadgar

Krassens interna regler.
Ladda ned

Mönsterstadgar för bostadsrättsföreningar

Ladda ned